Zerex poradňa
Zerex poradňa

Poradňa Zerex

Vzťahy a sex
Vzťahy a sex
Při vzniku výrazných poruch ztopoření penisu (odborně řečeno při vzniku erektilní dysfunkce) se může uplatňovat celá řada rozmanitých příčin, které se v mnoha případech různě kombinují. Podílet se mohou jednak faktory psychické, a to „nejistota z očekávání“, partnerské či manželské konflikty, nedostatek sebedůvěry a pokles nálady v důsledku stresu, deprese, situační či generalizované úzkosti.

A dále to mohou být faktory organické, v první řadě cévní (tepenné, žilní, popřípadě kombinace obou složek) a faktory pramenící z poruch nervové soustavy; dále příčiny místní neboli lokální včetně anomálií a zánětlivých onemocnění pohlavních orgánů, stavy po operacích (zejména prostaty), úrazy pánve, odchylky ve fungování žláz s vnitřní sekrecí. Dobře je znám vztah erektilních dysfunkcí k některým celkovým onemocněním, jako je zvýšený krevní tlak, cukrovka či povšechné kornatění tepen neboli ateroskleróza. Nezřídka se mohou uplatňovat vlivy toxické (nikotin u silných kuřáků, alkohol či jiné návykové látky) a lékové (například při nutnosti dlouhodobě užívat tablety proti zvyšování krevního tlaku).

V některých případech se nemusí v podstatě jednat o poruchu pohlavní funkce jedince, nýbrž situace může mít povahu spíše partnerského (manželského) sexuálního nesouladu uvnitř páru. Miroslave, nejcílevědomější postup asi bude, když ve svém bydlišti či kraji vyhledáte sexuologa nebo urologa, ten s Vámi Vaše těžkosti podrobně rozebere a vyšetří Vás i po stránce tělesné.
V takovém případě, Pavle, Vám může Váš lékař předepsat některý z místně znecitlivujících přípravků, kterými tedy docílíte přiměřeného snížení taktilní neboli dotekové citlivosti penisu. Aplikují se v tenké vrstvě na celý povrch žaludu pohlavního údu, a to s výhodou pod kondom. (Ten je, jak známo, tvořen latexovou membránou poskytující přídatný tlumivý efekt a také ovšem zabrání naprosto nežádoucímu znecitlivění pohlavních orgánů ženy.) V některých případech postačí anestezovat jen oblast uzdičky na mužské předkožce. Místně znecitlivující přípravky (čili lokální anestetika) vyrobená ve formě masti je zapotřebí na penis aplikovat přibližně třicet minut před souloží, ve formě gelu patnáct minut před souloží a ve formě spreje pouhých pět minut před souloží.

K dispozici je účinná látka trimecain jakožto přípravek Mesocain gel, dále látka lidocain pod firemními názvy Instillagel gel anebo Lidocain Egis sprej. Podle mých zkušeností vykazuje u pacientů v tom smyslu obzvlášť blahodárný účinek jednoprocentní až dvouprocentní mast cinchocainová. Tu sice v současné době žádná farmaceutická firma nevyrábí jakožto speciální preparát, ale lékárny ji na lékařský předpis připravují takzvaně „magistraliter“. Moderním přípravkem určeným k takovéto místní aplikaci je kombinace lidocainu s prilocainem ve formě spreje vyráběného s názvem Fortacin. Přesný postup použití je u každého firemního léčivého přípravku popsán v příbalovém letáku.

Pavle, musím ještě zdůraznit, že úplně nejzákladnějším předpokladem pro uvažované použití léčivého přípravku obecně k terapii předčasné (překotné) ejakulace je zajistění pravidelnosti v sexuálním režimu muže; jinými slovy, pravidelnosti i dostatečné častosti pohlavních styků. Je vhodné uskutečňovat je několikrát týdně. Pokud totiž mezi jednotlivými ejakulačními vybitími (zejména u jedince mladého) vznikne časový výpadek celotýdenní či třeba ještě podstatně delší, tak při následném pohlavním styku pak u každého muže nastoupí tendence k urychlení nebo dokonce k překotnosti ejakulace. To prosím není žádná porucha, ale fyziologická zákonitost.
Mám pro vaše roztrpčení jisté porozumění, lépe je však pohlížet na vesmír kladně. Průzkumy sexuální reaktivity říkají, že žen nedosahujících orgasmu vůbec čili nikdy (neboli žen totálně anorgastických) je v populaci pět až osm procent. Dle vašeho vyjádření zřejmě patříte do statisticky veliké podskupiny (25 až 30 procent celé populace) žen oligoorgastických, tj. dosahujících vyvrcholení spíše jen zřídka. Součet obou podskupin je tedy natolik objemný (ke 40 procentům všech žen), že takové stavy přece ani nemůžeme považovat za poruchu, nýbrž za pouhou variantu normy. Ano, každý člověk je od přírody nějak naprogramován, každý jsme svou výbavou jedinečný. Těm partnerským dvojicím, kterým vadí stav vámi popsaný anebo podobný, se v sexuologické ordinaci cílevědomě věnujeme. Leckdy se například jedná o případy anorgasmie (výhradně) koitální - tedy přítomné jen při klasické souloži - kde prognóza do budoucna bývá nadějná. Totiž dosahuje-li žena vyvrcholení alespoň cestou masturbace, je odborným úkolem sexuologa převést či rozšířit tuto její schopnost pomocí postupných instrukcí a ovšemže za nácvikové spoluúčasti jejího partnera či manžela do párové situace. S rozvahou můžeme i některým ženám podpůrně předepsat léčivý přípravek Yohimbin, po celá desetiletí ordinovaný mužům. Z vašich stručných slov, Kristýno, však spíše soudím, že vaše sexuální reaktivita se bude mít k světu docela čiperně. Mohu vás navíc potěšit připomenutím faktu, že ženská orgastická schopnost i kapacita se obecně rozvíjí s věkem; přičemž zenitu obvykle dosahuje mezi 28 a 30 lety věku, mnohdy i později. V případě vašeho zájmu si opatřete krásnou popularizační monografii olomouckého univerzitního profesora PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc., s názvem „Sex jako obohacení života“; její převažující náplní je právě ženská orgastická schopnost. Abych nezapomněl, žen takzvaně multiorgastických, včetně vaší kamarádky, je v populaci osm až deset procent. MUDr. Václav Urbánek, CSc.
Manželství je pro rozhodovací proces vlastně svízelná dvoučlenná instituce, neboť při rozdílnosti postojů nepomůže „hlasování“. Je přirozené, že sexualita se nalézá v horní polovině Vašeho osobního žebříčku potřeb či hodnot a že existenci rodiny chcete zachovat, a to ovšem především v zájmu malého dítka.

Navzdory Vašemu pro druhé mateřství vhodnému věku o otěhotnění spíše neusilujte; případné narození dalšího potomka totiž Vaše trápení nevyřeší ani nezmenší, ale nejspíš ještě zvýrazní. V okamžicích zlepšené komunikační atmosféry manžela opakovaně upozorňujte věcným (nikoli tedy konfliktním) způsobem, že jej máte ráda stále méně a méně a že naděje na dlouhodobé pokračování Vašeho manželství se v důsledku jeho jednání neustále zmenšuje. Ve Vašem regionu začněte navštěvovat Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy; pokud manžel účast odmítne, docházejte do poradny Vy sama, variantou je tam i docházka anonymní.

Opatřete si prosím příručku slavného českého autora Miroslava Plzáka „Gordické uzly rovnoprávného párového dorozumívání“ a z jeho dalších cca třiceti skvělých knih například titul „Žena a muž“. Vězte, že mým přáním je, aby Vaše manželství vydrželo. Avšak to přetěžké, slzavé rozhodnutí, zda ze vztahu posléze odejít, anebo zda v něm další dlouhé desítky let sexuálně strádat, budete muset dříve nebo spíše později učinit jen a jen Vy.

Je správné, abyste vyčerpala všechny možnosti. I „zázraky“ se tu a tam dějí, ale opravdu jen málokdy. Ve smyslu vyváženosti též připomínám, že nemám možnost vyslechnout hodnověrnou argumentaci „druhé strany“, tedy Vašeho manžela. Václav Urbánek
Různé podpůrné i léčebné postupy existují již řadu let.

Jane, internetovým vyhledávačem si prosím otevřte slovenskou verzi „Poradňa sexuológa Zerex“; tam hned v pořadí  ve druhé zveřejněné odpovědi (odshora) se tématem předčasné ejakulace zabývám dosti detailně; mé informace a rady si tam pročtěte.

Zde zopakuji, že úplně nejzákladnější podmínkou či předpokladem ke zlepšení stavu je zajištění pravidelnosti i  dostatečné častosti pohlavních styků. Je vhodné uskutečňovat je několikrát týdně.

Ze tří existujících modalit produktu Zerex je pro případy předčasné až překotné ejakulace určen potravní doplněk Zerex extralong. V sexuologické ordinaci pak můžeme na recept předepsat zejména přípravek Priligy.

Václav Urbánek
K dnešnímu datu (14.6.2017) neuplynula myslím ještě příliš dlouhá doba, co je Zerex ve Slovenské republice běžně dostupný. A věru jsem v onom údobí nezaznamenal žádnou informaci o návykovosti přípravku. Ona je ta možnost vzniku závislosti na některé ze tří modalit potravního doplňku Zerex z logiky věci vysoce nepravděpodobná; vždyť složením se jedná o přírodní extrakty z tradičních bylin, v kombinaci s některými aminokyselinami a vitaminy; popřípadě i s některými prospěšnými minerály.

Vysoce nepravděpodobná je rovněž možnost, že by tento doplněk stravy poškodil Vaše zdraví; jednoznačněji to specifikovat nemohu, protože ve Vašem dotazu přece jen postrádám údaje o Vašich případných aktuálních chorobách i užívaných lécích. „Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky“ vyslovil již v roce 2013 písemný souhlas s „umiestňovaním výživového doplnku ZEREX, kapsuly, na trh v SR“. Byly mi též předloženy elektronické protokoly příslušných laboratorních zkoušek, a to s příznivými závěry, že tobolky Zerex vyhovují hygienickým a bezpečnostním požadavkům.

Co se týče Vaší zmínky o stresu, vynasnažte se stresogenní faktory pokud možno jednotlivě odlišit plus pojmenovat a potom přinejmenším některé z nich odstranit či redukovat. Václav Urbánek
Mám pro vaše roztrpčení jisté porozumění, lépe je však pohlížet na vesmír kladně. Průzkumy sexuální reaktivity říkají, že žen nedosahujících orgasmu vůbec čili nikdy (neboli žen totálně anorgastických) je v populaci pět až osm procent.

Dle vašeho vyjádření zřejmě patříte do statisticky veliké podskupiny (25 až 30 procent celé populace) žen oligoorgastických, tj. dosahujících vyvrcholení spíše jen zřídka. Součet obou podskupin je tedy natolik objemný (ke 40 procentům všech žen), že takové stavy přece ani nemůžeme považovat za poruchu, nýbrž za pouhou variantu normy.

Ano, každý člověk je od přírody nějak naprogramován, každý jsme svou výbavou jedinečný. Těm partnerským dvojicím, kterým vadí stav vámi popsaný anebo podobný, se v sexuologické ordinaci cílevědomě věnujeme. Leckdy se například jedná o případy anorgasmie (výhradně) koitální - tedy přítomné jen při klasické souloži - kde prognóza do budoucna bývá nadějná. Totiž dosahuje-li žena vyvrcholení alespoň cestou masturbace, je odborným úkolem sexuologa převést či rozšířit tuto její schopnost pomocí postupných instrukcí a ovšemže za nácvikové spoluúčasti jejího partnera či manžela do párové situace. S rozvahou můžeme i některým ženám podpůrně předepsat léčivý přípravek Yohimbin, po celá desetiletí ordinovaný mužům.

Z vašich stručných slov, Kristýno, však spíše soudím, že vaše sexuální reaktivita se bude mít k světu docela čiperně. Mohu vás navíc potěšit připomenutím faktu, že ženská orgastická schopnost i kapacita se obecně rozvíjí s věkem; přičemž zenitu obvykle dosahuje mezi 28 a 30 lety věku, mnohdy i později. V případě vašeho zájmu si opatřete krásnou popularizační monografii olomouckého univerzitního profesora PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc., s názvem „Sex jako obohacení života“; její převažující náplní je právě ženská orgastická schopnost.

Abych nezapomněl, žen takzvaně multiorgastických, včetně vaší kamarádky, je v populaci osm až deset procent.

MUDr. Václav Urbánek, CSc.
Jak je Vám známo, transplantační výkon přece jen znamenal nemalou zátěž Vašeho organismu a cukrovka ve vysokém procentu případů zhoršuje erektivitu.

Jak vyplývá i z mého článku MODERNÍ PODPORA SEXUÁLNÍHO ZDRAVÍ (viz), situace, kdy užívání potravních doplňků Zerex je nepřípustné, celkově nejsou příliš časté.

Abych Vám mohl užívání produktu Zerex doporučit a schválit, nejdříve od Vás potřebuji následující dvě informace: Zaprvé mi napište názvy všech Vámi aktuálně užívaných léků.

A zadruhé se pokuste od Vašeho dlouhodobě ošetřujícího lékaře zjistit, zda nynější funkce Vašich ledvin, čili jejich výkonnost, je úplně normální, popřípadě mírně snížená, nebo popřípadě značně snížená.

Poté se k Vaší otázce vyjádřím jednoznačně.

Václav Urbánek
Jaro, samotná skutečnost, že se nutně léčíte s  diagnózou zvýšeného krevního tlaku (neboli hypertenze), zákonitě zhoršuje erektivitu. Kromě Nitrezanu užíváte též Corvitol a ten může být lékaři podáván i  z některých jiných důvodů.

Na Vaši otázku odpovídám, že ve Slovenské republice jsou k podpoře ztopoření dostupné potravní doplňky Zerex, a  to v různých provedeních. V České republice máme k témuž účelu například potravní doplňky ArginMax a Clavin.

Ve Vašem případě si však na dálku netroufnu Vám takové užívání doporučit, když ovšem konkrétněji neznám Vaše nálezy týkající se srdce a cév. V tom směru se prosím poraďte s Vaším praktickým lékařem, který je s  Vaším zdravotním stavem obeznámen do všech podrobností.

Pokud potřebujete sexuální funkci (erektivitu) zlepšit naléhavě, rozhodněte se pro případnou návštěvu sexuologické ordinace ve Vašem regionu.

Václav Urbánek
Sledování erotických či pornografických filmů zřejmě není hlavní příčinou Vašeho stesku. Ostatně žádný člověk ani v sexuální oblasti nefunguje „bezchybně“, tedy jako stroj.

Multifaktoriální původ poruch erektivity, tedy původ takzvaných erektilních dysfunkcí, jsem podrobně rozebral v úplně první své odpovědi v rámci této poradny Zerex – tu odpověď si prosím pročtěte. Pokud míváte aspoň občas samovolné ranní erekce (zejména po probuzení) a pokud při masturbaci dochází k výronu semene z tuhého penisu, znamená to, že Vámi popisované výpadky erektivity jsou původu psychogenního plus situačního; neboli že Vaše cévy, nervy a tkáně jsou v pořádku.

Myslím, že výživové doplňky byste určitě měl vyzkoušet, vždyť to není ani u mladého člověka vůbec žádná ostuda. Nu a sexuologové 20. století oprávněně říkávali, že nejlepším afrodiziakem je dostatek spánku a rozumná životospráva. Chápu, že ne vždy se to dá dodržet. Dle potřeby mi dejte vědět, co je nového. Václav Urbánek