Magazín

Poctivo pripravované články o tom najdôležitejšom, čo potrebuje každý vedieť o svojom zdraví.

Vyberte si z menu tému, ktorá Vás práve teraz najviac zaujíma.

Vzťahy a sex

Muži sú ako z gumy, vrátia sa

Autor článku: redakcia Zerex.sk 28.05.2014

Muži sa odvracajú, no v zápätí sa vracajú späť...

Muži sú ako z gumy. Dokážu sa odsunúť, no len do istej vzdialenosti a následne sa znova vracajú späť. Takéto prirovnanie úplne náležite vyjadruje mužský cyklus ocitnutia sa v blízkosti, odstúpenia a opakovaného premiestňovania sa do blízkosti.

Ženy sú často udivené, ak zisťujú, že aj vtedy, ak muž ľúbi ženu, vyžaduje sa od nej v istých sústavných fázach vzdialiť, aby sa neskôr zase mohol priblížiť. Muži pudovo pociťujú pobádanie a podnecovanie na čas sa vzdialiť. Nejedná sa o ich voľbu a rozsudok. Skrátka k tomu príde. Ani on, ani ona za to nemôžu, jedná sa o prirodzený pravidelne sa opakujúci súbor postupov a úkonov.

Ženy si mužovo vzdialenie zvyčajne nevhodne vykladajú, pretože ženy sa vzďaľujú z iných dôvodov. Žena sa odvracia, ak sa domnieva, že jej muž nerozumie. Ak jej ukrivdil, ona má obavy, že sa to vráti, alebo keď sa muž choval nevhodne a zlyhal u nej.

Samozrejmosťou zostáva, že i muž (partner) sa môže odvrátiť z totožných dôvodov. No odvracia sa i potom, čo žena nič zlé neuskutočnila. Dokáže ju ľúbiť a veriť jej, no v okamihu sa od nej začína odťahovať a vzďaľovať. Rovnako, ako keby sme napli gumičku, muž sa odvráti iba do istej vzdialenosti a následne sa sám z vlastnej iniciatívy vráti späť.

Záverom nášho dnešného článku konštatujeme, že muž sa odvracia predovšetkým z toho dôvodu, že chce uspokojiť svoju požiadavku nezávislosti, či samostatnosti. Ak sa odsunie do istej vzdialenosti, urýchlenie sa vracia naspäť, pretože po celkovom odvrátení od ženy náhle pocíti nutnosť intímnej a osobnej blízkosti a lásky. Nechtiac bude väčšmi motivovaný lásku nielen dávať, ale i prijímať.

V momente, čo sa muž priblíži k svojej partnerke, nadviaže na vzťah v tom stupni dôvernosti, v ktorom ho na čas zanechal. Nevyžaduje žiadne takzvané prípravné, či začínajúce obdobie. O to je to jednoduchšie nielen pre neho, ale predovšetkým pre jeho partnerku.o mužoch
Magazín arrow
Magazín arrow