Magazín

Poctivo pripravované články o tom najdôležitejšom, čo potrebuje každý vedieť o svojom zdraví.

Vyberte si z menu tému, ktorá Vás práve teraz najviac zaujíma.

Vzťahy a sex

Ako prejaviť podporu žene

25.05.2014 00:00

Muži viete, ako správne prejaviť podporu svojej žene či partnerke? Ak chceme obohatiť naše vzťahy, musíme pristúpiť k niektorým malým bežným zmenám. 

Drobné zmeny pomôžu prejaviť oporu a pomoc

V rámci zlepšovania vzájomných vzťahov medzi mužom a ženou je dobré poznať aj tú skutočnosť, že tieto vzťahy je možné robiť bohatšími. Drobné zmeny je možné uskutočňovať i bez toho, aby sme sa zriekli svojej vlastnej autority a úcty. Na tomto bolo založené tajomstvo úspechu a šťastia Marťanov i Venušaniek. Dohliadali na to, aby sa nedopúšťali sprenevery v rámci vlastnej povahy, no boli odhodlaní uskutočňovať vo vzájomnej interakcii drobné zmeny. Uvedomovali si, že tvorbou, či premenou daktorých ľahkých zvratov môžu svoje vzájomné vzťahy vylepšiť. Čo nám z toho pramení?

Ak chceme urobiť bohatšími o nové hodnoty naše vzťahy, musíme pristúpiť k niektorým malým bežným zmenám. Veľké zmeny totižto potrebujú, aby sme do istej miery premáhali svoje vlastné ja, čo však nie je príliš dobré a správne. Pokiaľ sa muž stiahne do jaskyne a predtým svoju partnerku uistí v tom, aby sa nebála o neho, je to drobná zmena, pre ktorú nemusí premáhať svoj mužský základ. Aby túto zmenu uskutočnil, musí pochopiť, že vyžadujú utvrdenie, aby sa čo najmenej znepokojovali.

Pokiaľ muž nerozumie rozdielom medzi mužmi a ženami, nepochopí, prečo jeho prudké a neočakávané odmlčanie ženu trápi a vyrušuje. Tento stav môže zmeniť a zlepšiť, ak ženu uistí a ubezpečí. Naproti tomu, ak muž nepociťuje svoju rozdielnosť a žena ťažko nesie jeho potrebu odísť do jaskyne, môže sa jaskyne vzdať s cieľom vyjsť jej v ústrety. Je to veľké gesto z jeho strany, avšak je to veľkou chybou, že muž takto reaguje a koná. Pokiaľ sa zriekne muž jaskyne a tým zaprie svoje vlastné „ja“, bude nahnevaný, pobúrený, príliš senzibilný a hnusný, nečinný a bude sa večne brániť. Situáciu ešte sťažuje ten fakt, že nevie, prečo sa takto nevhodne a nepríjemne správa voči svojmu okoliu.

Ak sa žena znepokojuje pre mužov odchod do jaskyne, muž by sa nemal zrieknuť svojej jaskyne. Miesto toho by mal uskutočniť malé zmeny, ktoré v konečnom dôsledku celý problém zmenšia a zmäkčia. Nemusí zadržiavať svoje reálne potreby a  požiadavky, či popierať svoju klasickú mužskú povahu. Mal by sa skôr naučiť, ako prejaviť podporu svojej žene a partnerke, respektíve Venušanke. 

Význam mužovho ubezpečenia pre ženu

Už v predchádzajúcom článku sme uviedli, že muž sa poberá do svojej jaskyne, či prestane komunikovať z toho dôvodu, že chce povedať: „Potrebujem čas na premýšľanie. Prosím ťa, nerozprávaj sa so mnou už viac. Vrátim sa späť.“ Pritom nemyslí na to, že žena tým chápe a rozumie nasledovné: „Neľúbim ťa, nie som schopný ťa naďalej počúvať, odchádzam a nikdy sa už nevrátim.

Pokiaľ má muž v úmysle, aby žena prijala jeho správu v tej správnej podobe, bude stačiť, ak sa naučí povedať dve zázračné slovíčka, ktorými nie sú iné iba: „Vrátim sa.“ Pokiaľ muž bude pravidelne odchádzať, žena si bude pochvaľovať, ak muž povie nahlas: „Potrebujem čas na premýšľanie. Vrátim sa.“ Alebo v takomto znení: „Potrebujem istý čas byť sám. Vrátim sa.“

Je to až nepredstaviteľné, ako slovíčka „vrátim sa“ dokážu zmeniť význam celej správy. Nie je správne žene vyčítať, že potrebuje od muža ubezpečiť a uistiť. Na druhej strane mužovi nie je správne vyčítať, že vyžaduje byť sám a utiahnuť sa na odľahlé miesto. Pokiaľ sú v žene menej poznačené jej spomienky z detstva a rozumie mužovej nutnosti stráviť istý čas v jaskyni, jeho ubezpečenie je pre ňu menej významné.

V súčasnej dobe, kedy narastá počet rozvodov, je nevyhnutné a ba priam významné, aby muži ženám dávali ubezpečenie. Muži môžu prejaviť svoju podporu a oporu drobnými zmenami každý deň. Avšak nie všetko je na mužoch.

Rovnako to isté platí aj pre ženy. Každá žena je citlivá na mužove mlčanie a aj na to, keď nekomunikuje s okolím, čiže keď sa nachádza na istý čas v jaskyni. Pretože v detstve žena nikdy nepociťovala pocit odmietnutia. Ani jej matka, i keď nežila s jej otcom, lebo sa veľmi pekne a s citom rozviedli a nič som nepociťovala. Je to v skutočnosti pravda? Mnohé ženy sa pritom pousmejú nad tým, čo sme uviedli v predchádzajúcom odseku. Práve naopak, matka pociťovala odmietnutie, keď otec s ňou nežil. A rovnako aj každá žena (dcéra) prežíva to isté, čo matka. Predsa rodičia nežili spolu, rozviedli sa, pretože rozvod je typický tým, že otec a matka nežijú spolu. A takto sa mnohé ženy očividne klamú a reálne pocity častokrát popierajú. To nie príliš najlepšie riešenie. Práve pre takéto prípady má opodstatnenie mužove ubezpečenie, ktoré má bezpochyby poskytovať a dávať zakaždým svojej partnerke.partnerské problémy o ženách partnerské hádky
Magazín arrow
Magazín arrow