Magazín

Poctivo pripravované články o tom najdôležitejšom, čo potrebuje každý vedieť o svojom zdraví.

Vyberte si z menu tému, ktorá Vás práve teraz najviac zaujíma.

Vzťahy a sex

Ak muž ľúbi ženu

09.05.2014 00:00

Keď sa muž zaľúbi do svojej milovanej...

V takejto situácii sa udeje niečo v tom zmysle, ako vtedy, keď prvý Marťan odhalil Venušanku. Sediac v jaskyni, nedokázal nájsť dôvod svojich depresívnych stavov a túlal sa ďalekohľadom po oblohe. A v jednom neskutočnom momente sa jeho život radikálne a natrvalo zmenil. Možno to prirovnať k stavu, keď človeka zasiahne blesk. Našiel čarovnú, nádhernú a nežnú bytosť, ktorou bola Venušanka. Vo vnútri tela pociťoval vzrušenie a upokojenie. Pri pozorovaní Venušaniek mu začalo viac záležať na inej osobe, ako len na sebe. Depresívne stavy zrazu pominuli.

Marťania sa priznávajú k filozofii „výhra / prehra“, respektíve ja chcem vyhrať a vôbec mi nezáleží na tom, že ty prehráš. Kým sa každý Marťan zaujímal sám o seba, bolo to všetko v poriadku na výbornú. Takto tomu bolo celé stáročia, avšak dostavila sa radikálna zmena. Zrazu nepostačovalo dávať iba sebe samému.

Keďže Marťania boli zaľúbení, dopriali vyhrávať aj Venušankám. Takéto marťanské postoje patria aj k dnešnému životu, avšak pozícia výhra verzus prehra narúšajú a znehodnocujú medziľudské vzťahy. V prípade, že požadujem uspokojovať svoje požiadavky na škodu partnera, striehne na nás nesúhlas, vzdor a spor. Záhadou úspešného a fungujúceho vzťahu je víťazstvo oboch partnerov. Platí, že protiklady sa priťahujú.

V situácii, keď sa prvý Marťan zaľúbil, začal s výrobou ďalekohľadov pre všetkých obyvateľov Marsu. Rýchlo boli zbavený depresívnych vzťahov. A následne sa zaľúbili do Venušaniek a sústredili sa už aj na nie, nie iba na seba.

Najviac obe pohlavia priťahovali tie rozdielnosti. Marťania boli mocní, silní a tvrdí, Venušanky zasa slabšie, citlivejšie a mäkkšie. Marťania boli kostnatí, Venušanky zase vhodne zaokrúhlené. Vzájomné rozdiely sa kúzelne a úplne doplňovali. V súčasnosti mnohé ženy vysielajú odkaz a správu ako vtedajšie Venušanky, keď hlásili, že potrebujú pomoc a hľadali Marťanov, aby prišli za nimi a žili s nimi, lebo len tak sa im bude žiť jednoduchšie a príjemnejšie.

Aj na začiatku vzťahu sa žena pozerá na muža takým pohľadom, ktorý hovorí: „s tebou by som si vedela predstaviť šťastný život“. Takto žena vkročí do vzájomného vzťahu s mužom. Jej pohľad muža motivuje, aby sa k nej viac prisunul. Podnieti v ňom nadanie zvládnuť strach zo vzájomného vzťahu. Len na škodu je, že už keď vzťah funguje ten rok a nastanú problémy, žena prestáva takýto odkaz vysielať, pričom zabúda na to, aký je dôležitý pre vyriešenie problémov. Marťanov motivuje láska a sú ochotní pre ňu urobiť čokoľvek, aj postaviť vesmírnu loď, aby prišli za svojou láskou ďaleko aj na druhú planétu, Venušu, ako aj podeliť sa so všetkým, nie iba so samým sebou. Rovnako aj zaľúbený muž chce byť čo najlepší, aby mohol byť užitočným aj pre iných. Ak má otvorené srdce, rastie i jeho dôvera voči sebe samému a je schopný uskutočniť veľké premeny. Ak však má pocit, že na to nemá, prichádza späť k bezohľadnému a egoistickému správaniu.

Mnoho mužov skoro beznádejne túžia dávať lásku aj ďalej. Avšak najväčším problémom zostáva, že to nevedia a nedokážu pochopiť, čo strácajú. Častokrát neboli svedkami toho, že ich otcovia si vážili ich matku, alebo ich obšťastňovali. A predovšetkým kvôli tejto absencii ani netušia, že najhlavnejším prameňom uspokojenia muža je práve príležitosť poskytnúť a darovať. Ak sa mužovi nedarí vo vzájomných vzťahoch, je nervózny, utiahne sa do jaskyne. Prestáva vnímať okolie a ľudí vôkol a netuší, prečo ho zastihol takýto depresívny stav. V takomto prípade platí, že muž nechce osobné vzťahy a je stále v jaskyni uzavretý. Ak pociťuje, že svojou prítomnosťou nepôsobí priaznivo, potom mu jednoducho nezáleží na živote a vzťahoch. Ak ho nikto nepotrebuje, už nemá motiváciu. Je potrebné, aby ju získal naspäť. A na to potrebuje chválu, akceptovanie a náklonnosť veriť. Muž a partner v prípade, ak o neho neprejaví nikto záujem, pomaličky umiera. Je to veľmi kruté, ale je to tak. V ďalšom článku si povieme viac o tom, ak žena ľúbi muža. Môžete sa už teraz tešiť na nový a veľmi zaujímavý článok.o ženách o mužoch láska
Magazín arrow
Magazín arrow