Magazín

Poctivo pripravované články o tom najdôležitejšom, čo potrebuje každý vedieť o svojom zdraví.

Vyberte si z menu tému, ktorá Vás práve teraz najviac zaujíma.

Vzťahy a sex

Objavujte časti tela podľa Kámasútry - Oči

30.04.2014 00:00

Očami chápete svet okolo seba, a nielen to. Dnes budeme pokračovať v objavovaní ďalšej časti tela, ktorou budú oči. Ako sa na oči pozerá Kámasútra?

Očami chápete svet okolo seba, a nielen to...

Oči tvoria svet sám pre seba.  Vesmír všetkých citových zážitkov sa v nich odzrkadľuje v rôznych svetlách a farebných odtieňoch. Odovzdávajú správu o tom, čo sa ukrýva v ľudskom vnútri (duši), správu rovnakú a zhodnú s myšlienkovými pochodmi, expresnejšie, hlbšie, precíznejšie, ako sú schopné vystihnúť akékoľvek slová. Prvé iskierky náklonnosti a sexuálnej príťažlivosti začínajú preskakovať práve vzájomnými pohľadmi muža a ženy. Postupom času sa oči stávajú jednak vysielačmi, ako aj prijímačmi vašej žiadostivosti. Iba krátky pohľad je schopný pripraviť a dostať dve telá do varu a dostatočne ich vzrušiť, či rozpáliť.

Niektorí ľudia sa učia tomu, aby sa v ich očiach nezobrazovali pocity a emócie, ktoré momentálne prežívajú. Pritom si neuvedomujú, že sa tým vytráca ich vlastná krása a jedinečnosť. Postupne začínajú byť menej úprimnými sami voči sebe, ba čo viac, začínajú si veľa nahovárať. Skutočný očný kontakt si vynucuje odvážnosť a smelosť, nakoľko sa ním dáva najavo zraniteľnosť takým istým spôsobom ako sila a moc. Ak sa zapichnete pohľadom niekomu druhému do očí, jednoducho ho zvládnete premôcť, len je na to potrebný dostatok času. Buďte trpezliví a neuponáhľajte sa. Všetko chce čas. No a v prípade, že práve vás niekto premôže pohľadom, nezabúdajte, že sa jedná o obojstranný proces, silu dávate aj ju prijímate. Je zrejmé, že oči po väčšinu času, keď ste hore a nespíte, neumožňujú len silné a prudké city a pohnútky. Zvyčajne je v nich pociťovať skôr chlad než teplo.

Očami ponímate svet vôkol seba. Majú funkciu aj pre rozumové vnímanie. Platí, že niekedy sa slovami „vidím“ alebo „to je jasné“ myslí to isté, ako keď poviete, že „rozumiem“. Oko predstavuje kritika a hodnotiteľa, ktorý odlišuje, diferencuje, avšak aj súdi a odsudzuje, či kritizuje.

Diablovo oko

V rámci diablovho oka je potrebné si uvedomiť, že ono má silu a nadanie niekoho kritizovať, že normálnym pohľadom je schopné vhnať hrôzu a strach na toho, na koho sa práve pozerá. Obyvatelia starovekej Indie sa pred diablovým okom ochraňovali symbolmi „yoni“, znakmi a symbolmi znázorňujúce ženskú pošvu, vagínu. Najefektívnejším talizmanom, ktorý človek mohol mať pri sebe a tiež ho niesť, bola ulita kauri (morský pĺž), ktorá sa mohla niesť iba tak alebo aj ako súčasť náhrdelníka. Aj obyčajný trojuholník, nakreslený nad domovými vstupnými dverami, značil taký istý efekt. Roľníci v severnej Indii si do dnešnej doby ochraňujú svoje polia a neskôr aj samotnú úrodu spôsobom vešania čiernych džbánov bohyne Kálí, symbolmi jej božskej pošvy.

V starovekej Indii sa dve oči stotožňovali s párom Slnko, Mesiac. Pravé oko prináležalo Slnku a spájalo sa s aktivitou a budúcnosťou. Ľavé oko bolo dieťaťom Mesiaca a zlučovalo sa s nečinnosťou a s minulosťou. Na rozsúdenie tohto dualizmu posluhovalo vždy tretie oko, oko v čele boha Šivu. Je pravdou, že oči vymeriavajú vzdialenosť medzi vami a tým, na čo upriamujete pohľad. Zaznamenávajú vzdialenosť, odlišujú svet vôkol vás. Váš vnútorný zrak, ono tretie oko, však presahuje ohraničené hranice a tvorí nové. Toto je zrak vášho srdca a príjemca duchovného osvietenia. Je potrebné si však uvedomiť, že na to, aby ste boli schopní vidieť a sledovať vnútorným zrakom, musíte vidieť sami do seba a sami sebe porozumieť. Inak to nebude možné.predohra vzrušenie rozkoš sebaukájanie
Magazín arrow
Magazín arrow