Magazín

Poctivo pripravované články o tom najdôležitejšom, čo potrebuje každý vedieť o svojom zdraví.

Vyberte si z menu tému, ktorá Vás práve teraz najviac zaujíma.

Vzťahy a sex

Rady, ako partnerovi neublížiť pri hádke

16.07.2014 00:00

Spoznajte prvé postoje, ako je možné zabrániť hádke, či škriepke. Prečítajte si rady, ako partnerovi neublížiť pri hádke. V nasledujúcich riadkoch článku si povieme viac o 4 postojoch a ako riešiť situáciu. Bude sa jednať o boj (zápasenie),  útek (únik), simulovanie (predstieranie) a poddanie sa.

Rady, ako partnerovi neublížiť  pri hádke

V nadväznosti na náš posledný článok „Prečo hádka bolí a ubližuje, budeme pokračovať v tejto problematike. Konkrétne sa pozrieme bližšie na to, ako partnerovi nespôsobovať bolesť a nekrivdiť mu. Ľudia sa bránia práve takejto bolesti, ktorá vzniká hádkou, či škriepkou jedným zo štyroch primárnych postojov. Jedná sa o boj, útek, simulovanie a poddanie sa. Všetky tieto postoje predstavujú však iba dočasný a krátky pozitívny vplyv, no z dlhodobé hľadiska pôsobia ako brzda, ktorá zastavuje samotnú škriepku, či hádku medzi partnermi.

Boj a zápasenie

Takýto postoj má korene na Marse. Pokiaľ rozhovor dvoch partnerov je vedený bez lásky a vzájomnej podpory, viacerí partneri sa automaticky a svojvoľne pustia do zápasu (boja). Stávajú sa z nich útočníci. Riadia sa mottom: „Najlepšia obrana je útok“. Vinia, odvrhujú, odsudzujú a upozorňujú partnera na to, že všetko robí nesprávne. Veľmi sa hnevajú a robia krik. Svojím vyhrážaním sa usilujú prinútiť a dohnať partner tam, kam chcú – aby ich ľúbil a bol im dostatočnom oporou. Ak keď partner cúvne, domnievajú sa, že zvíťazili, no v skutku tento boj prehrali. Akékoľvek vyhrážanie zakaždým zoslabuje dôveru medzi samotnými partnermi. Pokiaľ skúsite niečo docieliť mocou a zapríčiníte, že partner z tejto vašej aktivity vyjde ako „najhorší“, vedzte, že ste na ceste vedúcej k zničeniu a zániku vášho vzťahu. Pokiaľ vzájomne budete medzi sebou zápasiť, vytratí sa medzi vami schopnosť otvoriť sa. Partnerky budú uzatvorené do seba, aby sa bránili. Muži sa stiahnu (odvrátia) a vytratí sa z nich pozornosť. Plynutím času sa stratí vaša intímna blízkosť, ktorej ste mali dostatok na začiatku vzťahu.

Útek alebo únik

Platí, že i tento postoj má korene na Marse. Pokiaľ Marťania majú záujem zísť z cesty pred problémom, či prekážkou, stiahnu sa do svojich jaskýň a nikdy sa odtiaľ nevystrčia. Takto funguje takzvaná studená vojna. Nechcú sa zhovárať a to je problém, pretože sa nemôže nič doriešiť k šťastnému koncu. Takéto nečinno-útočné správanie nie je rovnaké, ako keď si dáte prestávku na relax v rámci rozhovoru, po ktorej sa jedinec vracia späť do rozhovoru, ale v pokojnej a láskavej nálade samotný problém dotiahne do úspešného vyriešeného stavu. Takíto Marťania majú obavy z problému, jednoduchšie pre nich je ukryť sa a nerozprávať sa o skutočnostiach, ktoré podporujú hádku. Partnerka sa môže ponosovať na to, že sa vo vzťahu pohybujete po krehkom ľade, no rovnako to robíte aj vy muži a práve tým, že sa utiahnete a vyhýbate sa rozhovoru. Mnohokrát si to ani jeden z vás neuvedomí, pretože je to hlboko vo vás zakorenené.

Možno patríte k párom, ktoré sa miesto škriepky skôr uberajú tým smerom, že nebudú rozprávať o vzniknutých sporoch a konfliktoch. Vašou snahou je docieliť to, aby váš partner trpel nedostatkom lásky. Nespôsobujete bolesť svojmu partnerovi priamo, ako bežný bojovník. Ubližujete mu nepriamo tak, že mu odmietate dávať lásku. Pokiaľ váš partner nebude mať dostatok lásky, bude jej menej rozdávať i svojmu okoliu. Je pravdou, že na kratšiu dobu dosiahnete súdržnosť a mier, avšak nepotrvá to dlho. Pokiaľ sa ako partneri nebudete o veciach rozprávať, ak sa nebudete počúvať, samotný vzdor medzi vami bude stúpať. Z dlhodobého hľadiska tento postoj zapríčiňuje stratu lásky. Tak pozor na to, pre čo sa rozhodnete.

Simulovanie (predstieranie)

Takýto postoj má korene na Venuši. Pokiaľ sa chcete vyhnúť problému, simulujete, že nijaký konflikt nie je. Partnerka je neustále veselá a pretvaruje sa, že je pokojná a vyrovnaná, že ju nič netrápi. Avšak po istom čase ju postihne nespokojnosť. Neustále iba dáva a nič za to nedostáva. Jej prejavy nespokojnosti a nesúhlasu v konečnom dôsledku zamedzia normálnemu prejavu plnohodnotnej lásky. Takéto partnerky sa budú obávať na rovinu vysloviť svoje pocity, pretože bude pre ne všetko v poriadku a bez chyby. Vy ako muž takéto znaky využívate rovnako, avšak v odlišnom zmysle. Zvyčajne hovoríte: „Je to v poriadku, pretože si s tým dokážem sám poradiť. Je to v poriadku, pretože viem, čo mám robiť. Je to ok, nevyžadujem pomoc, lebo už na tom pracujem.“ V porovnaní so ženou, tá takéto výrazy využíva vo chvíli, ak sa usiluje obísť škriepku, či dáky problém alebo spor. Žena má tú silu presvedčiť samú seba o tom, že je to v poriadku, i keď to nie je pravda. Je ochotná zaprieť svoje želania, pocity a požiadavky, s cieľom obísť možný problém a spor.

Poddanie sa

I tento postoj má korene na Venuši. Skôr sa zrieknete niečoho, ako keby ste sa mali škriepiť. Preberáte na seba zodpovednosť za vzniknuté problémy a spory, respektíve za všetko, čo sužuje druhého partnera. Po krátkom čase ste schopní utvoriť na prvý pohľad kvalitný vzťah plný lásky, no v konečnom dôsledku prichádzate o samých seba. V tejto súvislosti spomenieme jeden poučný príklad.

Istý muž sa ponosoval na svoju manželku a povedal: „Veľmi ju milujem. Poskytuje mi všetko, čo požadujem. Som smutný iba z toho, že nie je veselá a pokojná.“ Jeho partnerka pre jeho dobro vyše dvadsaťpäť rokov neuznávala samú seba. Nikdy sa neškriepili, nevymieňali si názory a tvrdila o ich vzťahu, že je krásny, že ju manžel ľúbi a miluje a jediným vážnym problémom je ona sama, pretože je frustrovaná. Ona netuší, že prečo sa tak cíti. My však vieme. Túto ženu trápila skľúčenosť a stiesnenosť, respektíve depresia, pretože dlhé roky počas celého manželstva sa nepriznávala k samej sebe, pretože chcela byť voči svojmu partnerovi dobrá a milujúca. Takíto ľudia bez istej úvahy vycítia žiadosti a želania svojich partnerov a asimilujú sa s cieľom, vyjsť im v ústrety. Avšak v konečnom dôsledku budú oni tými, ktorí budú smutní, nepokojní a zranení, pretože sa pre lásku k partnerovi museli vzdať sami seba.

Platí, že hocijaká podoba odopretia a zamietnutia bude pre vás veľmi boľavá a trýznivá, pretože tým zavrhujete samých seba. Usilujete sa iba o jedno – aby vás všetci obľubovali a nezavrhovali.

Rada na záver

Toto boli všetky štyri základné postoje pri hádke. Vo všetkých postojoch je ukryté úsilie ochrany pred smútkom a zranením toho druhého. Avšak ani jeden z týchto postojov neposkytuje pomocnú ruku. Najlepšou radou zostáva: Snažte sa škriepku v pravý čas stopnúť! Urobte si prestávku na relax a premýšľanie a následne sa vráťte k rozhovoru. Pokiaľ sa priučíte komunikácii s porozumením a rešpektom voči druhému pohlaviu, následne budete schopní obchádzať každú jednu škriepku, či spor.partnerské problémy
Magazín arrow
Magazín arrow