Magazín

Poctivo pripravované články o tom najdôležitejšom, čo potrebuje každý vedieť o svojom zdraví.

Vyberte si z menu tému, ktorá Vás práve teraz najviac zaujíma.

Vzťahy a sex

O tom, ako muži predkladajú riešenie a ženy si želajú všetko urobiť lepším

14.04.2014 00:00

Ak už teda vieme, aj na základe nášho posledného článku ohľadne riešenia vzťahov, že existujú značné rozdiely medzi oboma pohlaviami, môžeme sa posunúť ďalej v našom riešení vzájomných vzťahov. Azda nie je prekvapením, ak povieme, že ženy sa najviac sťažujú na to, že ich muži nedokážu počúvať.

Muži predkladajú riešenie a ženy si želajú všetko urobiť lepším

Je pravidlom, že partner si obvykle úmyselne nevšíma svoju manželku (partnerku), keď sa mu snaží niečo povedať, alebo sa stáva, že chvíľu počúva s cieľom zistiť, čo ju znepokojuje a potom sa sebavedome vztýči jeho ego, keď môže nastúpiť na scénu ako „opravár“ a snaží sa pomôcť svoje milej rôznymi nápadmi. No zvyčajne zostáva udivený, keď mu jeho partnerka (manželka) takýto prejav lásky neuzná a neopätuje. Sústavne mu omieľa, že ju nepočúva tak ako má, že ničomu nerozumie a koná stále rovnako, ako doposiaľ.

Ženy vyžadujú vcítenie sa do ich pocitov a problémov, čiže takzvané empatické cítenie a prejavovanie lásky. Muž však všetko berie zo svojho pohľadu, predpokladá, že žena od neho požaduje hľadanie uspokojujúceho riešenia. Muž (partner) ustavične odvrhuje pomoc ženy, no ona nestráca nádej. Ustavične sa snaží využiť akúkoľvek možnosť, aby mu pomohla, prízvukovala, čo a ako má uskutočniť. V jej mysli sa javí jej správanie ako správne a nápomocné, no muž to chápe úplne inak. Považuje toto správanie ako nevhodné príkazy pri usmerňovaní jeho rozhodnutí a činností. Priaznivejším pre neho by bolo, keby ho žena akceptovala takého, akým v skutočnosti aj je a nesnažila sa ho meniť, či mu rozkazovať.

Ako nájisť kompromis 

Tieto dva problémy medzi ženou a mužom je možné riešiť a tak prísť k uspokojujúcemu výsledku a kompromisu medzi oboma pohlaviami. Avšak, nebude to až také jednoduché.

Ako prvé je potrebné porozumieť, prečo muži predkladajú riešenie a ženy si želajú všetko urobiť lepším, kvalitnejším a dokonalejším. Prečo je to v skutočnosti v našom živote práve takto? Znova sa musíme zamyslieť nad dávnom minulosťou, čo sme už naznačovali v našom prvom úvodnom článku, ktorý sa týkal riešenia vzťahov medzi mužmi a ženami. Sledujme život na Marse a na Venuši, ešte pokiaľ ich obyvatelia neboli na Zemi. Len takto možno zistíme o mužoch a ženách oveľa viac, ako by sme si mohli myslieť...

Myslenie muža

Pre Marťanov je najvýznamnejšou vlastnosťou moc (sila, vláda), účinnosť a činnosť. Neustále dačo vykonávajú, aby potvrdili svoju silu (moc) a svoje nadanie. Ich sebavedomie je určované schopnosťou dosahovať výsledky. Úspech a výkon ich robí pokojnými najviac. Mužovo sebavedomie je určované jeho schopnosťou dopracovať sa k výsledkom. Muži sa vždy viac zaujímajú o predmety a veci, ako o city a ľudí.

Naopak, ženy aj v dnešnej dobe túžia po láske a muži po silných autách, výkonnejších počítačoch a zariadeniach, či technike. Muži prejavujú záujem predovšetkým o veci, nakoľko prostredníctvom nich im bude umožnené splniť ciele s upevňovaním svojej dominantnosti a moci. Čím skôr ženy porozumejú tejto „marťanskej“ vlastnosti (ktorú každý muž v sebe má), tým skôr budú jednoduchšie rozumieť, prečo muži nemajú radi, keď im dakto rozkazuje, čo a ako majú urobiť. Radiť mužovi, keď o radu nežiadal, automaticky vyznieva, že nevie, čo a ako má urobiť a nevie to uskutočniť samostatne. Na tento fakt sú muži veľmi citliví, lebo otázka schopnosti je pre nich veľmi významná.

Partner zvyčajne má záujem žene pomôcť a nastoľuje jej riešenie problémov. Chce byť osožným a potrebným. Ak je však žena sklamanou a nahnevanou aj naďalej (i keď jej partner ponúkol pomoc), už ju nedokáže počúvať. Je tomu tak, pretože muž má pocit, že je čím ďalej menej potrebným v jej prítomnosti. Muž vôbec nevie, že bude stačiť, ak ženu dôkladne a so záujmom bude počúvať. Nevie, že keď na Venuši hovoria o problémoch, neznačí to, že chcú počuť ich riešenie.

Myslenie ženy

A ako je to v prípade ženy a jej života „na Venuši“? Už vieme, že Venušanky majú odlišnú stupnicu svojich hodnôt, ako majú muži. Na prvom stupni je láska, komunikácia, krása a vzájomné vzťahy. Dostatok času upriamujú vzájomnej podpore, starostlivosti a pomoci. Ich sebavedomie je určované citmi a kvalitou vzťahov. Budú pokojnejšie, ak si budú môcť  vytvoriť vzájomný vzťah s nimi.

Zdôrazňujeme znova, sebavedomie žien určujú city a kvalita vzťahov. Muž tento spôsob života a rebríček hodnôt nechápe. Ženy nie sú zamerané na cieľ, ale na vzťahy, ako najmä prejavy dobra, lásky a starostlivosti. Pre ženy (Venušanky) nie je veľmi významné práve dokazovanie spôsobilosti (kvalifikácie) a ponúknutie pomoci sa nepovažuje za urazenie, ako je to v prípade Marťana, muža. Požiadavka pomoci sa neberie za prejav slabosti. Je možné predpokladať, že muž sa dokáže rýchlo uraziť, ak mu žena chce poradiť, lebo si myslí, že ho považuje za nemožného uskutočniť to sám. Žena (partnerka, milenka) o takejto senzitívnej stránke muža nevie nič. V prípade, že jej niekto podá pomocnú ruku, je šťastná, lebo má pocit, že je milovaná.  V prípade muža to má opačný význam, ten má pocit, že je neschopný a nemožný a v konečnom dôsledku nemilovaný.

Na Venuši platí, že si jej obyvateľky vzájomne radia a pomáhajú. I v prípade, že všetko funguje dobre, lebo sú presvedčené, že je to možné ešte vylepšiť. Majú tendenciu veci zlepšovať. Keď niekoho majú radi, bez okolkov ho upozornia, čo by sa dalo na ňom zmeniť, či zlepšiť a odporučia mu, ako to najlepšie dosiahnuť. Berú to za prejav lásky.

Na Marse to však funguje inak. Marťania sa zameriavajú na riešenie. Ak je všetko v poriadku, tak to treba nechať tak a v žiadnom prípade to nemožno meniť. Ponechávajú veci, ktoré sú v poriadku bez dozoru.

Záverom

Preto v závere pamätajte vždy na to milí páni, žena sa stále bude snažiť niečo na vás vylepšiť, opraviť, lebo bude mať pocit, že s vami nie je niečo v poriadku. No milé dámy, musíte si uvedomiť, že takéto veľké úsilie môže vášho partnera potupiť. A v tomto smere, ak si to jedna strana vysvetlí po svojom a zvyčajne zle, nový konflikt medzi vami je na spadnutie. Preto by sa vám zišlo, čo konkrétne robiť, aby konflikty nevznikali...

Čo konkrétne môžete robiť si však povieme až nabudúce v našom ďalšom zaujímavom článku. Už teraz sa môžete tešiť na konkrétne tipy s cieľom zlepšenia vášho vzťahu s partnerom, či partnerkou. Buďte takto vždy o krok pred vašimi problémami...o ženách o mužoch sebavedomie
Magazín arrow
Magazín arrow