Magazín

Poctivo pripravované články o tom najdôležitejšom, čo potrebuje každý vedieť o svojom zdraví.

Vyberte si z menu tému, ktorá Vás práve teraz najviac zaujíma.

Vzťahy a sex

Nezabúdajte na rozdiely vo vzťahu

01.04.2014 00:00

V súvislosti s úspešným riešením vzájomných vzťahov medzi oboma pohlaviami, medzi mužmi a ženami, začneme v dnešnom našom článku hneď prvým dôležitým pravidlom. Toto pravidlo hovorí a zdôrazňuje: „Nemožno zabúdať na rozdiely“. Čo máme týmto rozumieť?

Nezabúdajte na rozdiely

Pokiaľ čím skôr nepochopíte, že odlišnosť a rozdielnosť sú vrodené a normálne, tak sa nedokážete vzájomne dohodnúť. A to značí nemalý problém vo vašom živote. Ak jeden z partnerov zabudne na tento fakt, tak príslušník druhého pohlavia zvyčajne vzbudí u toho druhého nenávisť, zlobu, či dokonca až rozčarovanie. Každý čaká, že ten druhý bude taký istý ako sme my. Pociťujete silnú túžbu, aby ten druhý chcel to, čo chcete vy a pociťovali a zmýšľali, to, čo aj vy. Je to naozaj možné?

Mylnou predstavou zostáva, že pokiaľ naši partneri nás ľúbia, túžia po nás, tak je zaručené, že musia konať a odpovedať, či chovať sa tak, ako aj my, keď niekoho zasypávame láskou a nežnosťou. Nie je to správny postoj, ktorý častokrát vedie ku sklamaniu a rozhorčeniu. A navyše tento postoj zamedzuje láskavo vravieť a rozprávať o vzájomných odlišnostiach a rozdieloch.

Jednoducho povedané, muži čakajú, že príslušníčky ženského pohlavia budú hovoriť, premýšľať a konať rovnako ako muži. Naopak, ženy zase veria, že príslušníci mužského pohlavia budú hovoriť, pociťovať a konať tak, ako to robia častokrát ženy. No pri tejto domnienke často zabúdame, že muži a ženy majú byť odlišní, rozdielni. Aký pramení z tohto úsudku potom rezultát? No, pravdupovediac, je to jasné. Ide potom o vzťahy prepojené s nezmyselnými a nepotrebnými spormi a rozpormi. V tomto smere nám zostáva len jediné. Riadiť sa pravidlom, ktoré znova zdôrazňujeme, „Muži sú z Marsu a ženy z Venuše!“ Pokiaľ sa budeme pridržiavať tohto pravidla a pochopíme obojstranné rozdiely a budeme ich zachovávať v našom živote, je zaručené, že obídeme nežiadané nezhody, spory a hádky...

Rozdiely medzi mužom a ženou

Postupne vám na našom blogu budú odhalené najhlavnejšie rozdiely medzi oboma pohlaviami, mužom a ženou. Donesieme väčší prehľad o niečom novom. O čom konkrétne hovoríme? Pokúsime sa bližšie načrtnúť a predstaviť rozdiel medzi mužskými a ženskými hodnotami (čo má väčší význam pre muža a čo zase pre ženu), budeme sa snažiť porozumieť dvom najväčším omylom, ktoré robíme vo vzájomných vzťahoch s opačným pohlavím.

Muži predkladajú riešenia a neuznávajú city, pričom ženy zase dávajú pokyny a rady. Pokiaľ budeme vychádzať vo svojom živote z už známeho pravidla „Muži sú z Marsu, ženy z Venuše“, ľahko odhalíme, prečo tieto nedostatky a omyly nevedomky praktizujú obe pohlavia. Len tak, že odlišnosti pochopíme, budeme môcť chyby aj ponaprávať a zmeniť sa vo svojom konaní.

Taktiež je možné rozdiely nájsť v rozličných postupoch, akými muži a ženy prekonávajú stresové situácie. Partneri sa vyznačujú tým, že sa radi stiahnu do kúta a tam ticho premýšľajú o vzniknutých problémoch. Naopak partnerky majú pud o vzniknutých problémoch a sporoch hovoriť. V súvislosti s tým, čo vám budeme prinášať v našich článkoch, budete schopní využívať ďalšie postupy a metódy, ktoré vám pomôžu zvládať aj tie najkomplikovanejšie situácie a docielili iba to, po čom túžite...

Nemožno zabudnúť na rozdiel v podnecovaní opačného pohlavia k niečomu. Mužov podnecuje pocit užitočnosti, ženy zase pocit, že sú milované niekým. V tomto smere je správne predovšetkým hovoriť o troch krokoch vedúcich k náprave vzájomných vzťahov, konkrétne ako premôcť a preklenúť najčastejšie bariéry, muži by mali poznať a vedieť rozdávať lásku a ženy zase ju vziať na vedomie a prijímať.

Nedorozumenia medzi mužmi a ženami vznikajú aj kvôli tomu, že hovoria rozličnými jazykmi a využívajú rôzne signály. Je dobré poznať nesprávne a nevhodne ponímané výrazy. Vedzte, že muži a ženy hovoria, (alebo sú aj ticho) z celkom rozdielnych príčin. Partnerky často zistia, čo robiť, keď ich partner stíchne. Partneri zase sa oboznámia s tým, ako pozornejšie počúvať aj s v napätom stave nespokojnosti a bezvýchodiskovosti.

Vedieť viac by ste mali aj o nutnosti intímnej blízkosti, konkrétne o tom, keď sa muž priblíži, no neskôr nevyhnutne potrebuje sa odvrátiť, či sa odsunúť. Ženy by mali vedieť, ako poskytnúť pomoc, či podporu v procese odťahovania s cieľom, aby sa muž vrátil naspäť, ako aj to, kedy je najvhodnejší čas na osobné rozhovory s mužom.

Značný rozdiel vzniká i v tom, že muži a ženy interpretujú lásku svojráznym spôsobom, bez brania ohľadu na požiadavky druhého pohlavia. Muži vyžadujú lásku, ktorá súčasne značí vieru a uznanie. Žena naopak vyžadujú lásku pozornú, uznanlivú a uctievanú.

Rozdiel medzi pohlaviami zaznamenávame taktiež v prípade predchádzania hádkam. Ak sa muži správajú tak, že majú vo všetkom pravdu, žena to môže pochopiť ako podceňovanie svojich citov. Rozdielnymi spôsobmi bodovania sa budeme tiež zaoberať v rámci hlavných rozdielov medzi mužmi a ženami. Muži by mali vedieť, že pre ženy je láska darom na úrovni akéhokoľvek iného daru. Rovnako by sa mali zamerať na viac drobnejších prejavov lásky. Ženy by zase mali vedieť využívať svoju energiu, aby vždy „zabodovali“ u mužov predovšetkým tým, že im splnia všetko, čo požadujú a chcú.

Odlišnosť je možné nájsť i v komunikácii v krízových situáciách. Muži, ako aj ženy ukrývajú svoje city po svojom. Mali by však vedieť, že o city je potrebné sa podeliť. Tu môže napomôcť metóda osobných listov s cieľom prehĺbenia vzájomnej lásky a možnosti jednoduchšie odpustiť.

A takto by sme mohli pokračovať ešte dlho. Platí, že v dnešnom živote existuje určite viac rozdielov medzi mužmi a ženami. Uviedli sme aspoň niektoré a podľa nás tie najhlavnejšie, ktorým sa budeme venovať aj hlbšie na našom blogu. Budeme samotné problémy, rozdiely hlbšie riešiť, interpretovať a následne podávať a uvádzať možnosti úspešného riešenia. Už dnes sa máte na čo tešiť. Pamätajte na to, že s každým nájdením niečoho doposiaľ neznámeho, dosiahnete úspešnejší  výsledok vo vašich vzťahoch...partnerské problémy o ženách o mužoch pod papučou
Magazín arrow
Magazín arrow