Magazín

Poctivo pripravované články o tom najdôležitejšom, čo potrebuje každý vedieť o svojom zdraví.

Vyberte si z menu tému, ktorá Vás práve teraz najviac zaujíma.

Vzťahy a sex

Naučte sa dávať - strach mužov z dávania

Autor článku: redakcia Zerex.sk 12.05.2014 00:00

Teraz sa naučíme ako dávať.

Z čoho vôbec má najviac strach muž?

No najmä z toho, že nie je dosť dobrým, či talentovaným a povolaným. Strach vyvažuje tým, že sa zameriava na moc a spôsobilosť. Triumf, výkonnosť a nadanie sú v jeho živote najdôležitejšie. Ešte skôr, ako bola objavená existencia Venušaniek, zameriavali sa práve Marťania len na vyššie spomenuté hodnoty. Nič iné ich nezaujímalo. Muž reaguje najviac ľahostajne a nepozorne, ak má obavy, či strach. Rovnako, ako sa obávajú ženy prijímať, muži sa boja dávať. Berú to ako prežívanie nebezpečenstva neúspechu, nezhody a chyby.

Uvedené atribúty sú pre muža veľkým ťažením, nakoľko hlboko v duši nesprávne predpokladá, že nie je dosť dobrým. Tento jeho predpoklad vznikol ešte v časoch detstva a narastal vždy keď sa od čakala od neho kvalitnejšia aktivita. Toto spomínané presvedčenie a predpoklad zaraďujeme k mužovým najslabším stránkam, nakoľko spôsobuje strach a obavy z neúspechu.

Muž a partner má záujem dávať, avšak bojí sa zlyhania a stroskotania a z toho dôvodu sa o to nesnaží. Je normálnym prejavom, ak má strach z nezvládnutia, že to bude radšej obchádzať. Ak muža (partnera) premôže pochybnosť a zmätok, vyrovnáva to tým, že sa nezaujíma o nikoho, iba o seba samého. Jeho reakcia je, že „Mne je to jedno.“

Toto bola hlavná príčina, prečo sa Marťania veľmi nezaujímali o iných. Ak však docielili pozitívny výsledok a moc, zistili, že sú dosť šikovní a talentovaní na to, aby boli schopní dávať. A to bolo aj mementom pre to, aby našli vzdialené Venušanky. Ak sa muž priúča dávať viacej, je potrebné, aby pochopil, že spočiatku môže všetko robiť s istými chybami, i to, že jeho výsledok sa nemusí podariť a nemusí vedieť hneď odpovede na všetko.

V tomto smere je dôležité pre muža, mať istotu, napríklad v tom, že ho žena ľúbi, považuje ho za dosť dobrého pre ňu v každej životnej situácii. Vzápätí on zistí, ako je ona pre neho dôležitá a to je pre ich vzťah to najlepšie.

Záverom môžeme konštatovať, že tak ako ženy si uvedomujú, že ich partner zavrhuje, keď sa im nevenuje, muži chápu ako neúspech a zlyhanie, keď žena hovorí o problémoch. Z toho dôvodu je pre neho náročné počúvať. Muž túži byť hrdinom a významnou osobnosťou. Ak je žena smutná a zronená, on to vníma ako svoj osobný neúspech. Jej súženie v ňom utvrdzuje jeho najsilnejší strach, že nie je dosť dobrým.

Mnoho súčasných žien nechápe, akí sú muži citliví a krehkí zároveň a ako tiež vyžadujú ich lásku. Láska a nežnosť umocňujú v mužoch pocit, že sú dosť dobrými na to, aby dokázali vyhovieť aj ostatným.

Mnoho dnešných mužov sa obáva záväzkov, lebo nevedia dávať. Problém môžeme hľadať v tom, že v detstve nedostával dostatok vzoru od svojho otca a matky, ako sa vhodne správať voči sebe, ako uspokojovať matkine potreby a požiadavky. Toto v živote ich rodičov absentovalo, tak nie je čudo, že tieto aktivity budú chýbať aj v jeho „dospeláckom“ živote. Nevie o tom, že keď sa mu niečo hneď nepodarí, neznačí to o jeho neschopnosti. Odsudzuje sám seba, lebo tuší, že každý je dokonalý. Nie je schopný ospravedlňovať sa za chyby, lebo neočakáva odpustenie, lásku a ocenenie svojej snahy.

Takto to bohužiaľ funguje vo väčšine dnešných vzťahov. Musíte si uvedomiť, že mýliť sa a robiť chyby je ľudské. Pre mnohých mužov je zvládnuť lásku, následne manželstvo a rodinu takisto náročné, ako lietať na lietadle bez akéhokoľvek tréningu. Pilot bez tréningu možno vzlietne, no vzápätí sa veľmi rýchlo so svojím strojom zrúti na zem. Je dosť náročným pokračovať v lietaní, keď vaše lietadlo po niekoľkých pokusoch havarovalo. Toto isté platí aj vo vzťahoch. Pri absencii kvalitných odborných kníh s radami a postupmi o vzájomných vzťahoch medzi mužom a ženou je veľmi pravdepodobné, že mnohé z nich prestanú fungovať správne, čoho dôkazom je narastajúci počet súčasných rozvodov.  partnerské problémy o mužoch uspokojenie ženy partnerské hádky
Magazín arrow
Magazín arrow