Magazín

Poctivo pripravované články o tom najdôležitejšom, čo potrebuje každý vedieť o svojom zdraví.

Vyberte si z menu tému, ktorá Vás práve teraz najviac zaujíma.

Vzťahy a sex

Milenecká hádka podľa Kámasútry v spojitosti so súčasnosťou

01.04.2014 00:00

Ak vychádzame z Kámasútry, tá uvádza, že milenci a zamilované páry žili vo svete, v ktorom bolo samotné chovanie a vystupovanie zomknuté zásadami a normami a kde sa všetky starosti (ťažkosti) vyhlasovali jednoducho za nepravdivé, či nejestvujúce.

Predstaviteľky nežného pohlavia sa museli priučiť dokázať pozatínať zuby a tiež poddať sa. V prípade, keď sa ich manžel choval nevhodne, nemala mu jeho partnerka nič veľmi vyčítať, no dokonca ani v prípade, ak jej veľmi uškodil. Mala sa vyhýbať neláskavých a nehostinných názorov a pohľadov, rovnako aj osočovania a očierňovania za mužovým chrbtom a tiež i vystávania vo dverách, kde by ju mohli iní obdivovať, či oslovovať.

Navyše okrem vyššie uvedených zákazov sa žena nemala pomstiť zdržiavaním sa v takzvaných „v hájikoch rozkoše a slasti“, ktoré predstavovali riziko a nebezpečenstvo, že natrafí na lákavého a šarmantného muža, ktorý ešte k tomu rozhoduje o svojom čase.

Naproti tomu muž od ženy očakával, aby sa zdržiavala iba doma a starala sa o seba, o svoje telo, zuby, vlasy s cieľom mať ich neustále zdravé a vyčistené. I napriek tomu, že žena sa snažila v maximálnej možnej miere, aby vyhovela vo všetkom svojmu milovanému partnerovi, častokrát hrozilo vypuknutie mileneckej hádky. I v tomto prípade sa žena musela pridržiavať istých povinných pravidiel. Partnerka smela ťahať partnera za vlasy a kopať ho. No zakázané mala prejsť so svojím hnevom a zlobou mimo svojho domova a príbytku. Útočné a výbojné nálady museli byť na úrovni rituálneho, či vznešeného kriku, hryzenia, bitia a škriabania nechtami.

Napriek tomu, že nepriaznivé nálady (pocity) sa nemohli prejavovať inak, nebolo prekvapením, že Kámasútra pokladá sadizmus (takzvaný sex podporujúci  a praktizujúci vo svojich aktivitách násilie) za normálnu zložku ľubostného vzájomného spojenia milencov. Ponúkala milencom rozličné odporúčania a návody, v ktorých bolo povinne uvedené, aká sila môže byť použitá, aká hrubá a násilná metóda alebo na ktorých miestach tela je možné ich aplikovať.

Nebudeme ďalej rozoberať ďalšie podrobnejšie skutočnosti mileneckej hádky z dielne Kámasútry. Nevieme si predstaviť, že by sa takto dotyční partneri museli správať aj v dnešnej dobe. Viete si to vôbec predstaviť? Mužom by to asi vyhovovalo, ženy by asi neboli veľmi nadšené správať sa tak, ako kedy ženy v starovekej Indii. Nie nadarmo sa aj dnes zaoberáme vzťahmi medzi mužmi a ženami. Nie nadarmo je potrebné vštepovať do pamäti a vedomia, že sa obidve pohlavia odlišujú a to vo všetkých sférach života.

Zvada, škriepka, hádka, nazvime si to ako chceme. Bola tu, je tu a aj bude. Bez nej by to jednoducho vo vzťahu muža a ženy ani nešlo. Dobrou hádkou sa utužuje vzťah, nie raz sme o tomto počuli. No vo väčšine prípadov to aj funguje. Ale niekedy je už príliš neskoro na nápravu. Vtedy už iné východisko ako rozchod oboch partnerov nie je možné...

Nebojte sa zdokonaľovať v láske, v komunikácii, celkovo vo vzťahu s vašou partnerkou, či vaším partnerom. Nikdy to nie je krok späť, na to pamätajte. Práve naopak, je to krok dopredu. Najdôležitejšie v tomto smere je uskutočniť práve ten prvotný krok vpred, ktorý je zvyčajne aj tým najťažším. Následne už všetko v rámci zmeny pôjde jednoduchšie. No ale toto bude platiť iba v prípade, ak sa naučíte účinným metódam a postupom, s ktorými to ľahšie docielite. Nápomocný vám môže byť aj náš zerexblog, kde sa pravidelne zaoberáme rozličnými problémami, aj tými vo vzťahoch muža a ženy. A pravidelne prinášame a budeme prinášať tipy a návody, ako sa zlepšiť vo vzťahoch so svojou partnerkou (partnerom). Buďte o krok vpred a spoznajte to, čo značí milenecká hádka, ako aj ďalšie rôzne problémy vo vašom vzťahu..o ženách o mužoch partnerské hádky
Magazín arrow
Magazín arrow