Magazín

Poctivo pripravované články o tom najdôležitejšom, čo potrebuje každý vedieť o svojom zdraví.

Vyberte si z menu tému, ktorá Vás práve teraz najviac zaujíma.

Vzťahy a sex

Ako ženy (ne)trestajú mužov

Autor článku: redakcia Zerex.sk 17.06.2014 00:00

Čo robiť, ak je mužovi bránené vrátiť sa späť z jaskyne...

V tomto článku uvedieme spôsoby, ako ženy trestajú svojich partnerov, i keď by sa tak správať nemali. Predstavme si, že ste muž a zamyslíme sa nad tým, ako vás partnerka (ne)trestá.

Fyzicky

Ak pocítite túžbu po partnerke, tá vás zavrhne. Odvrhne vás, ak sa k nej priblížite do tesnej blízkosti. Nechce vás ani po intímnej (sexuálnej) stránke. Bráni vám v tom, aby ste ju chytal. Inokedy vás uderí alebo plesne. Alebo dačo rozbije s cieľom dať najavo osobnú nespokojnosť a nesúhlas. Ak budete cítiť trest za odvrátenie, dostihne vás starosť a úzkosť. Táto starosť, či úzkosť vám nabudúce bude prekážať v tom, aby ste sa odvrátil od svojej milovanej. Tým bude váš bežný bezprostredný cyklus nabúraný. Môže vás potom zasiahnuť hnev a zlosť, ktorý vám zabráni pociťovať túžbu po dôvernosti. Výnimkou nie je ani situácia, že vás postihnú myšlienky odvrátiť sa natrvalo.

Citovo

Ak sa vrátite späť, žena je nespokojná a zarmútená. Pripisuje vám vinu za všetko. Nedokáže prepáčiť, že ste sa jej dostatočne nevenoval, keď ste mohli a keď to čakala. Môžete sa snažiť uskutočniť čokoľvek s cieľom ženu potešiť, či vyhovieť jej. V konečnom dôsledku, ak zistíte, že to nemá význam, sám zistíte, že ste pre ňu dobrým partnerom, nakoľko neviete vyhovieť jej požiadavkám. Žena prejavuje svoj odpor tónom svojho hlasu, slovami, či bolestivými a nepríjemnými zrakmi.

Psychicky

Ak ako muž prinavrátite späť, žena sa nechce otvoriť a byť priama, čo sa týka jej pocitov a vnútorných stavov. Je chladná a odmeraná, no i napriek tomu vám bude vyčítať, že sa s ňou nezhovárate a že ju nepočúvate. Žena nevie, že vám na nej záleží. Vytrestáva vás tým, že vám nedáva možnosť počúvať a byť zase dobrým, ako na začiatku. Pri vašom návrate zisťujete, že vás vyháňa z jej života.

Pokiaľ vy ako partner a muž pocítite, že vám za odvrátenie hrozí potrestanie, môžete nadobudnúť obavy, že prídete o manželkinu podporu, lásku, ak sa aj napriek tomu od nej odvrátite. Začnete sa s určitosťou domnievať, že nie ste hoden jej lásky. Z toho dôvodu budete chcieť uniknúť a nebudete bojovať o jej sympatiu, či náklonnosť. Začnete veriť v to, že vás partnerka odvrhne alebo odstrčí. Hrôza a obavy z odvrhnutia, či odstrčenia vám môžu zabraňovať prinavrátiť sa z vašej jaskyne naspäť do domáceho prostredia.Magazín arrow
Magazín arrow