Magazín

Poctivo pripravované články o tom najdôležitejšom, čo potrebuje každý vedieť o svojom zdraví.

Vyberte si z menu tému, ktorá Vás práve teraz najviac zaujíma.

Vzťahy a sex

Ako reaguje žena na mužove mlčanie

20.05.2014 23:26

Ako vhodne pochopiť mužove odmlčanie a odchod do jaskyne...

Ako sme už naznačili aj v predchádzajúcich článkoch nášho magazínu Zerex, ženy si mužove mlčanie a nič nehovorenie vykladajú inak a veľmi často práve nevhodným spôsobom. Na základe toho, aké pocity práve žena prežíva, môže si namýšľať aj to najhoršie, čím zvyčajne bývajú nasledovné pocity: „Nemá ma rád, neľúbi ma, chce ma navždy opustiť.“ Takéto zdanie môže evokovať jej najvnútornejší strach: „Bojím sa, že ma opustí a nikto ma už nebude ľúbiť. Nezaslúžim si, aby ma už viac niekto ľúbil.“ Pokiaľ muž je ticho a nerozpráva, žena si jednoducho vsugeruje to najhoršie. Ona vie, že keď ona mlčí, je to iba v takom prípade, keď nechce povedať niečo nepríjemné, či keď sa s dotyčnou osobou nechce zhovárať, pretože mu už neverí a nechce mať s ním už nič spoločné. Nie je čudo, že ženám spôsobuje neistotu tá skutočnosť, keď muž prestáva hovoriť. Pokiaľ muž je ticho, že si vsugerúva iba to najhoršie. Ak žena počúva druhú ženu, ustavične ju uisťuje, že počúva sústredene a so záujmom. Ak  žena, ktorá rozpráva na chvíľu stíchne, poslucháčka ju mimovoľne podnieti a stimuluje rozličnými citoslovcami, ako napríklad hmmm, hej, ach, ... . Bez takýchto uisťujúcich reakcií je mužovo stíchnutie takmer hrôzyplné. Pokiaľ žena porozumie tomu, že muž je v jaskyni, môže sa naučiť vhodne predkladať mužovo mlčanie a reagovať naň. Je potrebné, aby ženy dokonale poznali mužov s cieľom existencie reálne vyhovujúcich vzájomných vzťahov. Musia poznať, že nešťastný alebo stresovaný muž samovoľne prestáva hovoriť a uťahuje sa do svojej jaskyne s cieľom nájsť si pokojné miesto na premýšľanie bez ľudskej prítomnosti. Musia poznať i to, že do jaskyne je nedovolený vstup každému, vrátane mužových najlepších a najdôveryhodnejších kamarátov. Toto bolo typické pre život na Marse. Ženy by sa nemali vyľakať, že niečo učinili. Postupom času zistia, že keď ponechajú svojich mužov utiahnuť sa do jaskyne, po istom čase stadiaľ zase vyjdú a všetko bude tak, ako bolo tomu predtým. Chce to iba potrebný čas. Nie nadarmo sa vraví: „Čas všetko vylieči.“ Pre ženy je to dosť náročná úloha, nakoľko na Venuši bolo dôležitým pravidlo niečo iné: „Nikdy neopusti priateľku, ktorú zasiahlo nešťastie.“ Žena sa domnieva, že sa nechová empaticky a milujúco, ak svojho Marťana zanechá práve v okamihu, keď pociťuje nespokojnosť a nešťastie. Keďže žene na mužovi záleží, vstupuje do jaskyne, aby mu poskytla pomocnú ruku. Ba čo viac, žena si nesprávne myslí, že keby mužovi položila pár otázok o jeho pocitoch a následne by si sústredene a ostražito vypočula jeho odpovede, jemu by to pomohlo a cítil by sa lepšie a šťastnejšie. Ibaže opak je pravdou. Takýto postup Marťanov ešte viac rozčúli a zhorší im náladu. Žena samovoľne ponúka podporu a svoju oporu, ktorú však iba sama chce, nie niekto iný, v tomto prípade muž. Na záver nám z daného vyplýva, že musíte aj vy prestať prejavovať záujem o druhého takým spôsobom, ktorý zodpovedá len vám. Navyše by ste sa mali zoznamovať s rozdielnymi spôsobmi cítenia, myslenia a reagovania svojej partnerky, či partnera. Iba takto budete môcť pochopiť viac to, čo je vhodné a potrebné, aby váš vzťah dostatočne dobre fungoval aj v budúcnosti, nie iba v súčasnej dobe. V najbližšom článku si povieme viac o tom, prečo a z akého dôvodu muži odchádzajú do jaskyne, respektíve prečo prestanú zrazu hovoriť a sú ticho...


partnerské problémy o ženách o mužoch partnerské hádky
Magazín arrow
Magazín arrow